Garmin Fenix 6 - karşılaştırmalı modeller - farklar nelerdir?

Yazan Lucas B | Son güncelleme tarihi: 10.08.2020 | Yorum yok |
Başka bir dilde makaleler:              
Garmin Fenix 6 - kar??la?t?rmal? modeller - farklar nelerdir? Garmin Fenix 6 farkl? versiyonlarda mevcuttur. Fiyat ve fonksiyonlar farkl?l?k gösterir. Fenix 5 için de durum böyleydi. Seçim bunu kolayla?t?rmaz. Bu nedenle Garmin Fenix 6'n?n modelleri kar??la?t?r?ld?.

Garmin Fenix 6S, 6 vs 6X - boyut

Sürüm numaras?ndan sonraki harf Garmin Fenix 6'n?n boyutunu gösterir. Bu ayn? zamanda öncekiler için de geçerliydi, Fenix 5 gibi.
 
Boyut, saatin geni?li?ini ve uzunlu?unu ifade eder. Garmin Fenix 6S 42 x 42 milimetre boyutunda. Fenix 6 47 x 47 milimetre ölçülerinde ve Garmin Fenix 6 Pro 51 x 51 milimetre boyutlar?nda.
 
Unterschiede zwischen der Garmin Fenix 6S, 6 und 6X
  Fenix 6S Fenix 6 Fenix 6X
Boyut 42 x42 x 13,8 mm 47 x 47 x 14,7 mm 51 x 51 x14,9 mm
çap 1,2" / 30,4 mm 1,3" / 33,02 mm 1,4" / 35,56 mm
Karar 240 x 240 Pixel 260 x 260 Pixel 280 x 280 Pixel
A??rl?k (saat) 41 g 57 g 66 g
Pil ömrü 9 günler 14 günler 21 günler
Pil ömrü, GPS 25 saat 36 saat 60 saat
Pil ömrü, Saver Mode 34 günler 48 günler 80 günler
Su geçirmez 10 ATM 10 ATM 10 ATM

Garmin Fenix 6 Pro Sat?n Al?n
*
Garmin Fenix 6S Pro Sat?n Al?n
*
Garmin Fenix 6X Pro Sat?n Al?n
*

Buna ek olarak, boyutlar mant?ksal olarak ekran?n çap?nda farkl?l?k gösterir. Bu ayn? zamanda saatlerin çözünürlü?ünü ve elbette ki a??rl???n? da etkiler. Tabloda görebilece?iniz gibi, pil ömrü aç?s?ndan farkl?l?klar da not edilebilir.

K?sacas?, Garmin Fenix 6S en küçük model, Garmin Fenix 6 orta model ve Garmin Genix 6X serideki en büyük model.

Garmin Fenix 6 vs Fenix 6 Pro

Tüm sürümler (6S, 6 ve 6X) Pro sürümleri olarak da mevcuttur. Burada da birkaç fark var.

Müzik

Pro sürümü müzik avantaj? sunuyor. Garmin Fenix 6 Pro'ya müzik kaydedebilir ve do?rudan saatinizde kontrol edebilir ve dinleyebilirsiniz. Sonuç olarak, sürümde ayr?ca 32 gigabaytl?k daha büyük bir bellek var. Normal varyantlarda bu yaln?zca 64 megabaytt?r ve mant?ksal olarak müzik depolama alan? olarak kullan?lamaz.

Kaydedilmi? müzi?e ek olarak, müzik ak??? da yapabilirsiniz. Spotify da burada mümkündür. Ancak bunun için WiFi'ye ihtiyac?n?z var. Bu yaln?zca Pro sürümünde yüklenir, ancak Basic sürümünde çok az mant?kl?d?r.

Spor fonksiyonlar?

Pro ve Saphire versiyonlar? ayr?ca spor fonksiyonlar? aç?s?ndan daha fazlas?n? sunar:
 
  • PacePro ?lerleme H?z? Stratejileri
  • Garmin golf fonksiyonu
  • Garmin t?rmanma fonksiyonlar? (ClimbPro Ascent Planner dahil)
  • Bisikletçiler için fonksiyonlar (bisiklet haritas? dahil)

Kartlar?

Garmin Fenix 6'da do?rudan saatin üzerinde haritalar da var. Ancak, bu sadece Garmin Fenix 6 Pro'dan sakl? tutulmaktad?r. Bunu temel sürümde elde edemezsiniz.

Saatin malzemesi ve bilezikler

Normal sürümlerin aksine, Pro hala seçim için farkl? malzemeler içeriyor. Bu saatin kendisi ve bilezikler için de geçerlidir.

Bununla birlikte, bu kolayca de?i?tirilebildi?i için bilezikler ile ilgili de?ildir. Bu, Garmin Fenix 6'n?n normal versiyonu için de geçerlidir. Herhangi bir 22 mm saat kay??? kullan?labilir.

Saatin kendisi daha ilginç. Burada seçim yapabilece?iniz çelik, titanyum veya karbon var. Garmin Fenix'in eski versiyonlar?nda da durum böyleydi. Tabii ki, bu da fiyat? etkiler.

Garmin Fenix 6 Pro Saphire

Garmin Fenix 6 Pro modelleri ayr?ca Saphire Edition olarak da mevcuttur. Sadece Fenix 6S, 6 veya 6X'in cam? farkl?d?r.

Normal versiyonlar Corning Gorilla Glass 3 takt?. Saphire Edition ile çizilmeye dayan?kl? safir cam elde edersiniz.

Garmin Fenix 6 Pro Solar

Yeni Garmin Fenix ??6 serisinin özel bir özelli?i de solar versiyondur. Ba?lang?çta bu sadece Garmin Fenix ??6X Pro ile ba?lant?l? olarak mevcuttu. Art?k güne? enerjisi versiyonlar? olarak daha küçük 6S ve 6 versiyonlar? da var.

Ad?ndan da anla??laca?? gibi, Fenix ??6 Solar güne? enerjisi kullan?larak ?arj edilebilir. Ancak bu tam bir ?arj için yeterli de?ildir. Güne? parlarken pil ömrü burada uzat?labilir. Tahmini de?erler burada yüzde 10 ila 15 aras?nda dalgalan?yor.

Kesinlikle ilginç. Ancak, daha yüksek fiyat?n da fark?nda olmal?s?n?z. Zamanla bu tekni?in üstün gelece?ini ve avantajlar?na sahip olaca??n? dü?ünüyorum. Bu ayn? zamanda solar ak?ll? mumlar?n fiyat?n? da dü?ürecektir.
Garmin Fenix 6 Pro Sat?n Al?n
*
Garmin Fenix 6S Pro Sat?n Al?n
*
Garmin Fenix 6X Pro Sat?n Al?n
*
Tags: Garmin, GarminFenix, GarminFenix6 The article is written by and published on . The last update was on .
Geschrieben von Lucas B
Lucas ist einer der Betreiber und Entwickler von buffcoach. Obwohl er im Bereich der IT tätig ist, nehmen Sport und Ernährung einen sehr großen Anteil seines Lebens ein. Er trainiert im Bereich des Kraftsports nach Grundlagen von Crosstraining. Sein Ziel ist es stark und fit zu sein. Eine gesunde Ernährung ist damit eng verbunden. Sein Wissen teilt er auf buffcoach.net im Magazin und Forum.
Kommentare, Meinungen & Ergänzungen
Anmelden und kommentieren

oder als Gast kommentieren

Name:
E-Mail:
ImpressumDatenschutzCookie-EinstellungenÜber uns*Affiliate Link